WORDT LID !


Wanneer u lid wordt van de ASVi vóór 31 december van het lopende jaar heeft u recht op tenminste 4 uitgaven van de Etincelle met artikelen over de geschiedenis van de buurtspoorwegen, tramwegen in België en in het buitenland en verenigingnieuws.
U ontvangt ook exclusief uitnodigingen voor excursies die de ASVi voor zijn leden organiseert.


Contributie voor een gewoon lid
A) Vanuit België, stort 30 € op rekening
BE 62 0001 3908 4761 met als omschrijving: "membre 2022".
B) Vanuit het buitenland, stort 35 € op
IBAN BE 62 0001 3908 4761
met BIC BPOTBEB1 met als omschrijving: "membre 2022".Contributie voor een begunstiger
A) Vanuit België, stort minimum 50 € op rekening BE 62 0001 3908 4761. met als omschrijving: "membre 2022".
B) Vanuit het buitenland, stort minimum 50 € op IBAN BE 62 0001 3908 4761
met BIC BPOTBEB1 met als omschrijving: "membre 2022".