Uw giften zijn aftrekbaar
(d.w.z. voor de Belgische inkomstenbelasting)

Dankzij de steun van de Koning Boudewijn Stichting zijn uw giften al meer dan 10 jaar aftrekbaar voor uw belasting.

De procedure van de Koning Boudewijn Stichting is eenvoudig:


U stort uw gift op bankrekening

IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Koning Boudewijn Stichting
rue Brederode, 21
1000 Bruxelles
met de vermelding "Fond mémoire vicinal".


U ontvangt dan in februari van het jaar daarop een officiële verklaring waarmee u de juistheid aan kunt tonen van de aftrekpost(en) die u in uw belastingaangifte heeft opgevoerd, voor zover deze storting tenminste 40 € is geweest.

Uw giften zullen worden aangewend voor het herstel van het trammaterieel. Voor het moment, stoom lok HL303 en zijn aanhangwagen.

De overeenkomst tussen de ASVi en de Koning Boudewijn Stichting schrijft voor dat zulke giften niet als contributie mogen worden beschouwd.


Zeer veel dank aan diegenen die het project hiermee steunen.